ΠΑΤΡΑ - Δ. ΕΛΛΑΔΑ

Περιφέρεια Δ.Ελλάδας: Συνεδρίαση για την τροποποίηση του προϋπολογισμού

perifereia dutikis elladas 1
Η πρώτη τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2021 τίθεται προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη (31/3) και ώρα 16.00.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης:

Καλείστε όπως συμμετάσχετε στην 8η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 31η Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 55/11.3.2020) και τις σχετικές διατάξεις του άρθρ.168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α  /07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ. αριθ. 08/2021 Επερώτησης του  Επικεφαλής και του Περιφερειακού Συμβούλου της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ.κ. Καραθανασόπουλου Νικολάου και Αθανασόπουλου Τρύφωνα σχετικά με το ισχύον νομικό και θεσμικό πλαίσιο για την υλοποίηση μικρού δασοτεχνικού έργου στο Κουμάνι Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ. αριθ. 09/2021 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ. Μωραΐτη Νικολάου σχετικά με την πρόσφατη ανάρτηση των Δασικών Χαρτών.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ. αριθ. 10/2021 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα- Δικαίωμα στην Πρόοδο» κ.Σκιαδαρέση Σπυρίδωνα σχετικά με την λειτουργία του Προαστιακού της πόλης μας από την Πάτρα προς την Δυτική Αχαΐα.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ. αριθ. 11/2021 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα- Δικαίωμα στην Πρόοδο» κ. Χαροκόπου Αντωνίου σχετικά με με την πραγματοποίηση εργασιών για τη συντήρηση- αποκατάσταση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στον ποταμό «Χάραδρο».

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ. αριθ. 12/2021 Επερώτησης του Επικεφαλής της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ. Καραθανασόπουλου Νικολάου σχετικά με το σύμφωνο συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση Α ́ Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έτους 2021.

(εισηγητής : Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου)

ΘΕΜΑ 2ο : Επικύρωση πρακτικών 14ης/2020, 15ης/2020, 16ης/2020, 17ης/2020, 18ης/2020 και 2ης /2021 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

Επισημαίνουμε ότι η Π.Δ.Ε. διαθέτει όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό και το αναγκαίο λογισμικό και έχει θέσει στη διάθεσή σας όλα τα αναγκαία μέσα για την υλοποίηση της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη από τον δικό σας χώρο.

Εφόσον όμως δεν επιτευχθεί απαρτία εξαιτίας της αδυναμίας σύνδεσης μελών που επιθυμούν να συμμετέχουν, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 παραγρ.1 της ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ Α 55/11.3.2020) και του άρθρου 167 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, με τα ίδια θέματα.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Δυτικής Ελλάδας

Παναγιώτης Παπαδόπουλος

You may also like

Comments are closed.