ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΚΟΣΜΟΣ

Ποιες είναι οι πλουσιότερες και οι φτωχότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

kopegxagi dania
Τα νοικοκυριά στη Δανία είναι τα πλουσιότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με μια ανάλυση δεδομένων από την κεντρική τράπεζα της χώρας.

Το μέσο νοικοκυριό στη Δανία είχε 1,88 εκατ. κορόνες  Δανίας (300.000 δολάρια) σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία το τέταρτο τρίμηνο του 2020.

Τα δεδομένα εξήχθησαν από την δημοσιοποίηση των  χρηματοοικονομικών στοιχείων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.

Τα αριθμητικά στοιχεία έδειξαν ότι οι Δανοί είχαν επίσης υψηλά χρέη, που ανέρχονταν στις 560.000 κορόνες Δανίας. Ωστόσο, βασιλιάδες στα χρέη αναδείχθηκαν τα νοικοκυριά στο Λουξεμβούργο τα οποία είχαν χρέη 660.000 κορόνες Δανίας.

Όπως ανέφερε, η Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ-1,22% της Δανίας (Danmarks Nationalbank), το μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεων των Δανών ήταν σε τραπεζικό και ενυπόθηκο χρέος, «με ασφάλεια ακινήτων (περίπου 86 τοις εκατό)».

«Έτσι, το χρέος των Δανών αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από την αξία του στεγαστικού πλούτου, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στον οικονομικό πλούτο», εξήγησε η κεντρική τράπεζα.

Συνολικά, οι Δανοί είχαν καθαρό πλούτο 1,32 εκατ. κορόνες Δανίας, σχεδόν δηλαδή τρεις φορές ο μέσος όρος της Ε.Ε που υπολογίζεται στις 450.000 κορόνες.

Η κεντρική τράπεζα της Δανίας τόνισε επίσης ότι ενώ αυτό ο αριθμός αφορά το μέσο όρο, υπήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ των πολιτών. Για παράδειγμα, η κεντρική τράπεζα είπε ότι οι Δανοί με τα μεγαλύτερα εισοδήματα τείνουν να έχουν τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, ενώ οι ηλικιωμένοι τείνουν έχουν μεγαλύτερες συντάξεις.

Η ανάλυση της κεντρικής τράπεζας έδειξε ότι ο πλούτος των Δανών είχε αυξηθεί ακόμη περισσότερο το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σε κατά μέσο όρο 24.000 κορόνες ανά άτομο.

Τα νοικοκυριά στις Κάτω Χώρες είχαν το δεύτερο υψηλότερο ποσό σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, σε 1,58 εκατ. κορόνες Δανίας, ακολουθούμενο από το Λουξεμβούργο (1,59 εκατ. κορόνες) και τη Σουηδία (1,51 εκατ. κορόνες).

Από την άλλη, τα νοικοκυριά στη Ρουμανία βρέθηκαν να είναι τα φτωχότερα στην ΕΕ, με μόλις 80.000 κορόνες σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

You may also like

Comments are closed.