ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Power Pass: Πώς θα «ανοίξουν» οι δικαιούχοι των 600 ευρώ – Τι προβλέπεται για ειδικές περιπτώσεις

reuma m2

Ανατροπές της τελευταίας στιγμής ίσως προκύψουν λίγο πριν από την ενεργοποίηση της πλατφόρμας μέσω της οποίας θα υποβληθούν αιτήσεις για το λεγόμενο Power Pass. Υπάρχει η σκέψη στο κυβερνητικό επιτελείο, η διαδικασία έγκρισης να γίνει με βάση το οικογενειακό εισόδημα μετά την αφαίρεση των φόρων και όχι το μικτό.  Κάτι που εάν υιοθετηθεί «αυτόματα» διευρύνει τον αριθμό των δικαιούχων.

Η διαδικασία για την υποβολή αίτησης

Η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων υπολογίζεται πως θα ανοίξει στα μέσα του ερχόμενου μήνα και το πολύ έως και 20 Ιουνίου. Θα παραμείνει ενεργή για σχεδόν 15 ημέρες, ώστε όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για τη χορήγηση της επιδότησης, εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι για να υποβάλουν αίτηση για τη επιδότηση θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

  • Αρχικά θα  πρέπει να επισκεφτούν το gov.gr
  • Μετά  γίνεται ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση με κωδικούς Taxisnet
  • Αίτηση κάνει μόνο ένας εκπρόσωπος κάθε νοικοκυριού, μία αίτηση δηλαδή στον κάθε λογαριασμό.
  • Εμφανίζεται η ένδειξη «κύρια κατοικία». Επιδοτείται μόνο η κύρια κατοικία. Προβάλλεται ως κύρια κατοικία αυτή που έχει δηλωθεί στο Ε1 που έχει υποβάλει ο ενδιαφερόμενος θα ακολουθεί ερώτηση αν δέχεται  ότι αυτά είναι τα στοιχεία. Εάν όχι, θα εμφανίζεται ξεχωριστό πεδίο για να συμπληρωθεί η κατοικία που ίσχυε το διάστημα από τέλος Δεκεμβρίου 2021 έως Μάιο του 2022.

reuma 2

Ακατάσχετη και αφορολόγητη η ενίσχυση

Η αναδρομική αποζημίωση για τους «φουσκωμένους» λογαριασμούς θα είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη. Αυτό προβλέπει σχετική τροπολογία στη Βουλή. Αναλυτικά η τροπολογία:

«α. Παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που έχουν εκδοθεί κατά τη χρονική περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως την 31η Μαΐου 2022 («περίοδος αναφοράς»), σε φυσικά πρόσωπα φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος, που πληρούν τα οριζόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

β. Περαιτέρω, καθορίζονται οι δικαιούχοι της ως άνω οικονομικής ενίσχυσης, το ποσό της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί της αύξησης των λογαριασμών ρεύματος παροχών οικιακής χρήσης (κύριας κατοικίας και μισθωμένης κατοικίας εξαρτώμενων παιδιών του νοικοκυριού που σπουδάζουν στο εσωτερικό) και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ ανά δικαιούχο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

reuma 22

γ. Θεσπίζεται ειδικό φορολογικό καθεστώς που διέπει το ποσό της προαναφερόμενης οικονομικής ενίσχυσης (αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, μη υποκείμενο σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, σε δέσμευση ή συμψηφισμό με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση, τους ο.τ.α., τα ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.)

δ. Καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης της εν λόγω ενίσχυσης, το ποσό της οποίας πιστώνεται σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του δικαιούχου από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.), κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης του δικαιούχου σε ειδική εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr -ΕΨΠ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.-

ε. Ορίζεται η ΚτΠ Μ.Α.Ε. ως υπεύθυνος επεξεργασίας της ειδικής εφαρμογής και καθορίζονται οι σχετικές προς τούτο υποχρεώσεις της (ανάληψη του τεχνικού σχεδιασμού και της υλοποίησης της ειδικής εφαρμογής, οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κ.λπ.)».

Τι ισχύει για όσους έχουν «κοινό ρολόι»

Κάθε λεπτομέρεια για την καταβολή της ενίσχυσης θα την καθορίζουν υπουργικές αποφάσεις που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες.

Γίνεται ωστόσο ξεκάθαρο τι θα ισχύσει σε κάποιες «ειδικές» περιπτώσεις όπως τα νοικοκυριά με κοινό ρολόι: Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει ο ένας εξ αυτών να υποβάλει αίτηση, καθώς η επιδότηση θα πάει σε ένα ΑΦΜ. Εάν ωστόσο για το ίδιο ρολόι υποβληθούν δύο αιτήσεις –και από τα δύο μέλη του νοικοκυριού- για την επιδότηση, τότε το ποσό αυτό θα διαιρεθεί δια δύο.

Όσον αφορά στο ποια φορολογικά στοιχεία θα ληφθούν υπόψη για την επιδότηση, προκειμένου να επιβεβαιωθεί το οικογενειακό εισόδημα, θα ληφθούν υπόψη τα  στοιχεία του 2020.

You may also like

Comments are closed.