ΚΟΙΝΩΝΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προκήρυξη για προσλήψεις αορίστου χρόνου στη ΔΕΗ

dei
Εκδόθηκε η προκήρυξη 2/2022 από την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού για  την πρόσληψη 58 νέων υπαλλήλων στην Γενική  Διεύθυνση Ανάπτυξης και Εκμετάλλευσης Ψηφιακών Συστημάτων (ΓΔ/ΑΕΨΣ).  Το προσωπικό που θα απασχοληθεί αναμένεται να υπογράψει σύμβαση αορίστου χρόνου.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει σήμερα, Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 και λήγει στις 8 Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Για διευκρινίσεις που αφορούν στη συμπλήρωση της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, καλέστε στα τηλέφωνα 210 5293455, 210 5293456, 210 5293452 και 210 5293460, από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00.

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) – 37 θέσεις
ΠΕ Πληροφορικής
Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) – 21 θέσεις
ΤΕ Πληροφορικής
Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις

Δύο από τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα που ζητούνται για τις προσλήψεις στην ΔΕΗ όπως φαίνεται αναλυτικά και στον πίνακα θέσεων, είναι:

H γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Καλή, Πολύ Καλή ή Άριστη)

H γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Δείτε την προκήρυξη

https://www.dei.gr/media/b3oneymb/deh-prokhruxh-2_2022-003.pdf

You may also like

Comments are closed.