ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προκήρυξη του προγράμματος «Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή» με παράταση αιτήσεων

ilektrikes syskeyes
Δημοσιεύτηκε η Απόφαση με Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/69050/990/4.7.2022 (ΦΕΚ Β΄ 3465/4.7.2022) Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/61929/864/15.06.2022 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του προγράμματος “Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή” που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 3099)».

Σύμφωνα με την Απόφαση, η ενότητα «Περίοδος Υποβολής & αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης» του Κεφαλαίου 8 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής: «Αιτήσεις χρηματοδότησης από δυνητικούς ωφελούμενους μπορούν να υποβάλλονται από την Τρίτη 21/06/2022 και μέχρι την Παρασκευή 08/07/2022. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής προθεσμίας και για τρεις (3) ακόμα ημέρες, θα παρέχεται η δυνατότητα υποβολής καταχωρημένων αιτήσεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Στο διάστημα αυτό δεν θα δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ή ακύρωσης αίτησης. Ακολουθεί η αξιολόγηση, κατάταξη των αιτήσεων και η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑ[1]ΕΝ/61929/864/15.06.2022 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του προγράμματος “Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή” που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 3099).

Δείτε εδώ το σύνολο της Απόφασης με Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/69050/990/4.7.2022 (ΦΕΚ Β΄ 3465/4.7.2022) Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργεια

You may also like

rjhgjtovbh641ff3b89c555 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λίγες ημέρες έμειναν για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων στο Taxisnet – Τι ισχύει με το αφορολόγητο

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων καθώς στις 30 Μαρτίου αναμένεται να ανοίξει η συγκεκριμένη πλατφόρμα ...

Comments are closed.