ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ψηφιοποιείται το πλούσιο αρχειακό υλικό της ιστορικής οινοποιίας Achaia Clauss

pttubvzztw6176ed2bdb129
Η Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την, ανέλαβε την πρωτοβουλία ψηφιοποίησης μέρους του πλούσιου και σημαντικού για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ιστορία της περιοχής, αρχειακού της υλικού.

Στο πλαίσιο του έργου, το οποίο υλοποιείται με την αιγίδα και τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ψηφιοποιούνται και τεκμηριώνονται βιβλία, έγγραφα, αφίσες, χάρτες, βραβεία και φωτογραφίες. Παράλληλα πραγματοποιούνται εργασίες φωτογράφισης 360° των μουσειακών χώρων της Αχάια Κλάους και εναέριες λήψεις του χώρου της οινοποιίας.

Το σύνολο του ψηφιοποιημένου και τεκμηριωμένου υλικού όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, θα παρουσιαστεί σε ψηφιακό αποθετήριο και ηλεκτρονική πλατφόρμα. Επιπλέον η Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών θα αξιοποιήσει το υλικό προς μελέτη, στο πλαίσιο των ευρύτερων δράσεών της για τη διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Πάτρας, της Αχαΐας, σοβαρό πόλο της οποίας αποτελεί η εμβληματική οινοποιία.

Τα αποτελέσματα του έργου θα παρουσιαστούν στην έδρα της Εταιρείας στην Πάτρα (Βίλα Φέγγου) και στις εγκαταστάσεις της Αχάια Κλάους.

Η ψηφιοποίηση έχει ανατεθεί στην εταιρεία ψηφιακού πολιτισμού «Realiscape Typorama».

*Τη διαχείριση του έργου ανέλαβε η εταιρεία «Mosaic Πολιτισμός και Δημιουργικότητα».

You may also like

Comments are closed.