ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε 133.628 εκκρεμότητες οι «συντάξεις εμπιστοσύνης»

syntakseis plhrwmes
Σε 133.628 περιπτώσεις εκκρεμών συνταξιοδοτήσεων θα εφαρμοστεί ο νέος θεσμός της «σύνταξης εμπιστοσύνης» που καθιέρωσε το υπουργείο Εργασίας με πρόσφατο νόμο.

Πρόκειται για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που εκκρεμούσαν στις 31 Μαρτίου 2022. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του συστήματος ΑΤΛΑΣ, την ημερομηνία αυτή βρίσκονταν σε εκκρεμότητα 78.173 ληξιπρόθεσμες αιτήσεις – δηλαδή αιτήματα που έχουν υποβληθεί προ ενενήντα ημερών – και 55.455 νέες αιτήσεις που υποβλήθηκαν τους τρείς πρώτους μήνες του έτους (Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο).

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν από την 1η Απριλίου και εντεύθεν, θα ακολουθήσουν τη διαδικασία της «fast track σύνταξης».

Οι fast track συντάξεις είναι ένας μόνιμος θεσμός, που ισχύει για τις νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα υποβάλλονται από εδώ και στο εξής και οι «συντάξεις εμπιστοσύνης» αφορούν τις εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν υποβλήθηκαν έως τις 31 Μαρτίου.

Οι κύριες συντάξεις θα πρέπει – εφεξής – να εκδίδονται σε τρείς μήνες, από την αίτηση, οι επικουρικές εντός τριών μηνών μετά την έκδοση των κύριων συντάξεων και το εφάπαξ βοήθημα έξι μήνες από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση οι «συντάξεις εμπιστοσύνης» θα εκδίδονται με βάση τα στοιχεία του ασφαλιστικού ιστορικού όπως βρίσκεται πλέον στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και των δηλώσεων των ασφαλισμένων για την αναγνώριση επιπλέον χρόνου ασφάλισης. Τα στοιχεία αυτά δεν ελέγχονται εκ των προτέρων, αλλά εκ των υστέρων και ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να διατηρήσει τα φυσικά παραστατικά που τυχόν δεν έχουν προσκομισθεί στον ΕΦΚΑ για 10 χρόνια, προκειμένου να μπορούν να προσκομιστούν κατά τη διάρκεια των ελέγχων.

Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης γίνονται δεκτές, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών που τις τεκμηριώνουν – εξ ου και το όνομα – «συντάξεις εμπιστοσύνης». Ο συνταξιούχους λαμβάνει τη σύνταξη σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που έχει υποβάλει, ενώ το ταμείο προχωρεί στον έλεγχο αφού θα έχει προηγηθεί η καταβολή της σύνταξης.

Fast track συντάξεις

Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από την 1η Απριλίου – και πλέον – θα ακολουθήσουν την διαδικασία των λεγόμενων fast track συντάξεων. Για τις συντάξεις αυτές θα υπάρχει ρητή προθεσμία τριών μηνών για τη χορήγησή τους – με σημείο εκκίνησης την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης- εντός της οποίας πρέπει να εκδοθεί η σύνταξη.

Στον χρόνο αυτό, η υπηρεσία του ΕΦΚΑ πρέπει να ελέγξει το ασφαλιστικό ιστορικό του αιτούντος και να αποφασίσει αν δικαιούται σύνταξη και το ύψος της. Εάν δεν καταφέρει να ολοκληρώσει τη διαδικασία μέσα σε τρεις μήνες, τότε βγάζει τη σύνταξη με βάση δύο μόνο δεδομένα: Πρώτον, το ασφαλιστικό ιστορικό όπως είναι καταγεγραμμένο στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΑΤΛΑΣ» του ΕΦΚΑ. Και δεύτερον, τις δηλώσεις και στοιχεία που έχουν υποβάλει οι ασφαλισμένοι με την αίτησή τους για συνταξιοδότηση για να τεκμηριώσουν ότι έχουν περισσότερο χρόνο από αυτόν που «βλέπει» το σύστημα του ΕΦΚΑ.

Μετά την πάροδο του τριμήνου δηλαδή, τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί δεν θα επαληθεύονται πριν από την πράξη απονομής σύνταξης, αλλά ελέγχονται εκ των υστέρων. Εν τω μεταξύ όμως ο ασφαλισμένος θα λαμβάνει τη σύνταξή του.

You may also like

Comments are closed.