ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε ισχύ από την Τετάρτη το νυχτερινό τιμολόγιο ρεύματος

Καταγραφή στο Web 23 6 2023 124134 www.e a.gr

Από  την Τετάρτη, 1η Νοεμβρίου 2023 έως και τις 30 Απριλίου 2024 θα τεθεί σε εφαρμογή το οικιακό τιμολόγιο ρεύματος με χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό) τμηματικού ωραρίου, όπως υπενθυμίζει με ανακοίνωσή του ο ΔΕΔΔΗΕ.

Αναλυτικά θα ισχύει:

  • 02:00-08:00 και 15:00-17:00, για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της Ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών.
  • 02:00-08:00 και 15:30-17:30, για τους πελάτες των μη διασυνδεδεμένων νησιών.

«Καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό, μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τον Προμηθευτή τους. Για τους πελάτες που εφαρμόζεται οικιακό τιμολόγιο με χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό) συνεχούς ωραρίου, ισχύει το υφιστάμενο ωράριο 23:00 έως 07:00. Σημειώνεται ότι το συνεχές ωράριο (23:00 έως 07:00 όλο το έτος) δεν εφαρμόζεται πλέον σε νέους καταναλωτές και εξακολουθεί να ισχύει μόνο στους καταναλωτές οι οποίοι το έχουν ήδη. Οι καταναλωτές που έχουν το συνεχές ωράριο μπορούν να το αλλάξουν και να λάβουν το τμηματικό, εφόσον το επιθυμούν, δεν μπορούν, όμως, να επανέλθουν στο συνεχές ωράριο » προστίθεται στη σχετική ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ.

You may also like

Comments are closed.