ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στα σκαριά οι πρώτες Ενεργειακές Κοινότητες επιχειρήσεων

BIPE.jpg

Η δυνατότητα επιχειρήσεων να συστήνουν Ενεργειακές Κοινότητες περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας το οποίο θα εισαχθεί την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια της βουλής προς συζήτηση και ψήφιση.

Ηδη εγχώριες βιομηχανίες σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα που δίνει ο νέος θεσμός, για τη μείωση του ενεργειακούς τους κόστους και, όπως αναφέρει o Πέτρος Μαντάς, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών (ΠΑΣΕΒΙΠΕ), πρώτες θα «κόψουν το νήμα» βιομηχανίες από τη ΒΙΠΕ Λάρισας ενώ ανάλογα σχέδια, αν και σε πιο πρώιμο στάδιο, καταστρώνουν επίσης βιομηχανίες στις ΒΙΠΕ Σερρών και Ιωαννίνων.

Όπως επισημαίνει, βασικό κίνητρο των εγχώριων βιομηχανιών για τη σύσταση Ενεργειακών Κοινοτήτων είναι το γεγονός ότι κατά κανόνα δεν μπορούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά στις εγκαταστάσεις τους καθώς η έλλειψη ηλεκτρικού «χώρου» στο δίκτυο διανομής δεν δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης του net-metering.

Ωστόσο, η δυνατότητα ίδρυσης Ενεργειακών Κοινοτήτων από επιχειρήσεις (αλλά και οι νέες «φόρμουλες» αυτοπαραγωγής που εισάγονται μέσω του ίδιου πολυνομοσχεδίου) δίνουν τη δυνατότητα παράκαμψης των προβλημάτων τοπικού κορεσμού του δικτύου. Κι αυτό γιατί οι μονάδες ΑΠΕ δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται πλέον στον ίδιο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης. Έτσι, το φωτοβολταϊκό πάρκο μπορεί να εγκατασταθεί σε άλλη περιοχή, όπου υπάρχει διαθέσιμος ηλεκτρικός «χώρος», και η παραγωγή του να συμψηφίζεται με τις καταναλώσεις των ιδιοκτητών του. «Η λύση αυτή είναι μονόδρομος», σημειώνει ο κ. Μαντάς.

Το πολυνομοσχέδιο να εισάγει μία ιδιαίτερη παραλλαγή για τις επιχειρήσεις – τον εικονικό ταυτοχρονισμένο ενεργειακό συμψηφισμό. Ο «ταυτοχρονισμένος» σημαίνει πως ο συμψηφισμός παραγωγής-κατανάλωσης γίνεται σε πραγματικό χρόνο, ενώ όταν δεν υπάρχει ζήτηση για ρεύμα από τις επιχειρήσεις (πρακτικά δηλαδή όταν δεν λειτουργούν) η παραγωγή του φωτοβολταϊκού θα διατίθεται στο δίκτυο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΕΒΙΠΕ, ειδικά για τις ΒΙΠΕ (όπου υψηλές καταναλώσεις βρίσκονται συγκεντρωμένες στην ίδια περιοχή) λύση προς αυτή την κατεύθυνση μπορούν να δώσουν και τα μικροδίκτυα, στα οποία μπορούν να ενσωματωθούν σταθμούς ΑΠΕ, μπαταρίες και μονάδες συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας. Η προώθηση των μικροδικτύων, εκτός από τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους των βιομηχανιών, θα επέτρεπε να αντιμετωπιστούν και προβλήματα στην ποιότητα ισχύος. Παράλληλα, ένα μικροδίκτυο θα λειτουργούσε και ως δικλείδα ασφαλείας, για τη συνέχιση της ηλεκτροδότησης των επιχειρήσεων στην περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια βλάβη στο δίκτυο διανομής ή το σύστημα μεταφοράς.

You may also like

Comments are closed.