ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 2% ο πληθωρισμός από το 2024 έως το 2027

πληθωρισμος
Eπαναφορά του πληθωρισμού στο 2% κατά μέσον όρο από το 2024 και διατήρησή του σε αυτό το επίπεδο έως το 2027, τουλάχιστον, θα προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο κατάρτισής του που εστάλη από το υπουργείο Οικονομικών στους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Για φέτος ο πληθωρισμός προβλέπεται στο 5%, όπως και στον προϋπολογισμό.

Το Μεσοπρόθεσμο θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο και θα προβλέπει πρωτογενή πλεονάσματα καθ’ όλη τη διάρκειά του, αν και το ύψος τους θα κριθεί από την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Προς το παρόν, η εγκύκλιος του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη επισημαίνει απλώς στους φορείς που καλούνται να συμπληρώσουν τους πίνακες δαπανών ότι «από το έτος 2024 δεν θα είναι σε ισχύ η γενική ρήτρα διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που επέτρεψε την προσωρινή απόκλιση από τους δημοσιονομικούς κανόνες τα προηγούμενα έτη 2020-2023. Ως εκ τούτου η χώρα μας, όπως και οι υπόλοιπες χώρες-μέλη της Ε.Ε., θα δεσμευθεί εκ νέου στην εφαρμογή δημοσιονομικών κανόνων και την επίτευξη συγκεκριμένων δημοσιονομικών στόχων για την περίοδο 2024-2027».

Σε ό,τι αφορά τον ρυθμό ανάπτυξης, σε τρέχουσες τιμές, δηλαδή περιλαμβανομένου του πληθωρισμού, προβλέπεται στο 6,6% φέτος, 5,1% το 2024, 4,9% το 2025, 4,1% το 2026 και 2,7% το 2027. Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 1,8% φέτος, ποσοστό συμβατό με τον προβλεπόμενο πληθωρισμό 6,6%.

Το Μεσοπρόθεσμο θα έχει ένα βασικό σενάριο, με προβλέψεις για έσοδα και δαπάνες καθ’ όλη την περίοδο, ανά έτος, το οποίο δεν θα περιλαμβάνει κανένα πρόσθετο μέτρο πέραν όσων έχουν ήδη θεσμοθετηθεί, όπως αναφέρει η εγκύκλιος. Ετσι, για παράδειγμα, δεν θα προβλέπει το νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, παρότι το έχει εξαγγείλει ήδη η κυβέρνηση διά στόματος πρωθυπουργού και εκτιμάται ότι θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του 2023 και εφεξής με 500 εκατ. ευρώ. Η εγκύκλιος αναφέρει ότι στην εκτίμηση της δαπάνης του μισθολογικού κόστους οι φορείς δεν πρέπει να ενσωματώσουν την υπόθεση αύξησης του προσωπικού λόγω νέων προσλήψεων, μετακινήσεων, μετατάξεων κ.τ.λ. Πιθανότατα, πάντως, θα υπάρξουν και εναλλακτικά σενάρια.

Οι φορείς καλούνται να στείλουν τις εκτιμήσεις τους, συμπληρώνοντας τους σχετικούς πίνακες, έως τις 6 Μαρτίου. Οπως εξηγεί η εγκύκλιος, «το ΜΠΔΣ θέτει συγκεκριμένους στόχους, χρονοδιαγράμματα και δείκτες υλοποίησης στην προσπάθεια εξορθολογισμού και ελέγχου των δαπανών και επίτευξης των εκάστοτε δημοσιονομικών στόχων. Παρουσιάζει την ενοποιημένη εικόνα των μεγεθών της γενικής κυβέρνησης για να διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων οικονομικής πολιτικής. Παράλληλα θέτει τα ανώτατα όρια δαπανών για όλη την περίοδο για τα υπουργεία, καθώς και τους στόχους ισοζυγίου για τους λοιπούς φορείς της γενικής κυβέρνησης».

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού προβλέπεται να μειωθούν στη διάρκεια του Μεσοπρόθεσμου, με βάση το σενάριο που έχει καταρτίσει το υπουργείο Οικονομικών, κατά 2,5 δισ. ευρώ περίπου, από 69,9 δισ. το 2023 σε 67,6 δισ. ευρώ το 2027. Στην εγκύκλιο επισημαίνεται, επίσης, ότι πέραν των στοιχείων εσόδων – εξόδων θα πρέπει να καταγράφεται και το στοκ των συσσωρευμένων απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος του προηγούμενου έτους, όπως κοινοποιείται και στην ΕΛΣΤΑΤ.

You may also like

Comments are closed.