ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνεδριάζει την Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας

dimos aigialeias
Με κυρίαρχο θέμα την έγκριση προσχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας για το 2021, συνεδριάζει δια τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, την Τετάρτη 31 Μαρτίου στις 3 μ.μ. με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Συγκρότηση Επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την πρόσκλησης ΑΤ08, στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την πράξη με τίτλο: «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου Αιγιαλείας και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων».

2. Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου Αιγιαλείας και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων» και αποδοχή των όρων συμμετοχής του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

3. Έγκριση Πρακτικού ανοικτής διαδικασίας – ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (ρούχα) για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας».

4. Προέλεγχος και έγκριση Ισολογισμού, Απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Αιγιαλείας για το οικονομικό έτος 2019.

5. Έγκριση προσχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας έτους 2021.

6. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση ακινήτου, «Τουριστικό Περίπτερο», στην Κοινότητα Περιστέρας της Δ.Ε. Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας προκειμένου να λειτουργήσει ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

7. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, στο πλαίσιο της υλοποίησης του D 3.4.5 (Infrastructural works) του έργου Food Art Movement Energy – the Road to Country Experience, με ακρωνύμιο FAME ROAD, του Cooperation Programme Interreg V-A
Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».

8. Έγκριση 2ης παράτασης προoθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή Σχολικών κτιρίων Αιγείρας – Ακράτας – Διακοπτού – Συμπολιτείας – Ερινεού» Δήμου Αιγιαλείας.

9. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή παιδικών χαρών του Δήμου Αιγιαλείας».

10. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αιγίου» Δήμου Αιγιαλείας.

11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή παιδικών χαρών του Δήμου Αιγιαλείας».

12. Έγκριση διαγραφής τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Συμπολιτείας Δήμου Αιγιαλείας.

13. Έγκριση διαγραφής διοικητικών κυρώσεων επί βεβαιωμένων παραβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 4483/2017.

You may also like

Comments are closed.