ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΠΑΤΡΑ - Δ. ΕΛΛΑΔΑ

Εισπρακτικές στην Πάτρα… για τα κοινόχρηστα!

Η Πάτρα αποτελεί ένα από τα αστικά κέντρα της χώρας όπου η είσπραξη οφειλών από κοινόχρηστα περνά σε εισπρακτικές εταιρείες […]