2 4
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ

Δυτική Αχαΐα: 1ο Festival Πατάτας Ερυθρά Γαία 2023

Η γεωγραφική θέση και η μορφολογία του εδάφους στην περιοχή της Λακκόπετρας, συνέβαλαν στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα σε έναν […]