20240603 ΝΤΑΤΣΙΚΑ-ΠΟΣΚΑμεΑ
ΠΑΤΡΑ - Δ. ΕΛΛΑΔΑ

Η Αντιπεριφερειάρχης Γεωργία Ντάτσικα στην ημερίδα της ΠΟΣΓΚΑμεΑ

  Στην ημερίδα της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, με θέμα: «ΜΑΖΙ με τα παιδιά μας, ΓΙΑ τα παιδιά μας: Κατανοούμε το Παρόν – […]