3667569
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επίτιμος Πρόεδρος του ΙΕΘΠ ο καθηγητής Milovan Stanišić

Aναγορεύθηκε «Επίτιμος Πρόεδρος» του Ιδρύματος Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού ο Καθηγητής και Πρόεδρος του Πανεπιστημίου Singidunum κ. Milovan Stanišić.  Μετά από ομόφωνη απόφαση […]