ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταμείο Ανάκαμψης: Εντός 2 μηνών κρίνεται η εκταμίευση των 3,6 δισ.

υπουργείο Οικονομικών 2 2
Εντός δύο μηνών θα αξιολογήσει το αίτημα για εκταμίευση 3,6 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης η Κομισιόν. Οπως ανακοίνωσε η Επιτροπή, στις 29 Δεκεμβρίου η Ελλάδα απέστειλε το σχετικό αίτημα το οποίο αφορά 15 ορόσημα που καλύπτουν πολλές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, της βιώσιμης κινητικότητας, της διαχείρισης απορριμμάτων και της πολιτικής προστασίας, των ενεργών πολιτικών στην αγορά εργασίας, της υγειονομικής περίθαλψης, της φορολογικής διοίκησης, της Δικαιοσύνης, της επιχειρηματικής εξωστρέφειας και του συστήματος δημοσιονομικού ελέγχου. Δύο από τα ορόσημα και τους στόχους αφορούν τα πρώτα βήματα υλοποίησης του δανειακού μέρους του μηχανισμού RRF (Ταμείο Ανάκαμψης).

Η Επιτροπή έχει πλέον δύο μήνες για να αξιολογήσει το αίτημα. Στη συνέχεια θα στείλει την προκαταρκτική αξιολόγησή της για την εκπλήρωση των οροσήμων και των στόχων από την Ελλάδα, που απαιτούνται για αυτήν την πληρωμή, στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή του Συμβουλίου (EFC).

Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας θα χρηματοδοτηθεί με 17,8 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 12,7 δισ. ευρώ σε δάνεια. Οι πληρωμές της Ελλάδας στο πλαίσιο του RRF βασίζονται στην απόδοση και εξαρτώνται από την υλοποίηση των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων που περιγράφονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της χώρας. Το στοίχημα είναι τώρα η απορρόφηση των πόρων από τα έργα, τα προγράμματα και τις επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν, είτε μέσω δανείων είτε μέσω επιχορηγήσεων, ώστε να επιταχυνθεί ο ρυθμός ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι εκτός από τα 12,7 δισ. των δανείων, που απευθύνονται σε επιχειρήσεις, αλλά κυρίως μεγάλες, περίπου 1,7 δισ. προορίζεται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το σκέλος των επιχορηγήσεων. Οι πρώτες σχετικές προσκλήσεις αναμένεται να δημοσιευθούν τους πρώτους μήνες του 2022. Ανάμεσά τους, 465 εκατ. αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τα έργα και προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης, πάντως, αρχίζουν ήδη να κινούνται, καθώς ένα μέρος αυτών χρηματοδοτείται –προσωρινά– από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ, ενώ για τα δάνεια υπεγράφησαν προχθές οι επιχειρησιακές συμφωνίες με 6 τράπεζες. Με βάση τις συμφωνίες αυτές, θα εκταμιευθούν άμεσα 970 εκατ. προς τις τράπεζες, οι οποίες δεσμεύονται να δημοσιοποιήσουν εντός 30 ημερών προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους επενδυτές που επιθυμούν να δανειοδοτηθούν.

Παράλληλα, έχουν υπογραφεί και ανάλογες συμβάσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την ΕΒRD, για τα οποία θα εκταμιευθούν άλλα 650 εκατ. Ετσι, το συνολικό ποσό των άμεσα διαθέσιμων δανείων θα είναι 1,570 δισ.

You may also like

Comments are closed.