ΠΟΛΙΤΕΙΑΠΑΤΡΑ - Δ. ΕΛΛΑΔΑ

Την Τετάρτη στη Βουλή ο φάκελος για την Πατρών-Πύργου

patrwn pyrgou fanaria axagias
Στην τελική ευθεία περνά η ολοκλήρωση των νομικών διεργασιών, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η συνέχιση της κατασκευής της Ολυμπίας Οδού ως προς το τμήμα Πάτρας-Πύργου. Η Κυβέρνηση κατέθεσε ήδη το φάκελο της «Γνωστοποίησης» προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αναβιώσει την προϋπάρχουσα σύμβαση παραχώρησης με την Ολυμπία Οδό, ενώ την Τετάρτη περνάει και από τη Βουλή.
Στο Νομοσχέδιο με τίτλο «Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» κατατίθεται υπουργική τροπολογία για το ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ.  Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπουργικής τροπολογίας καταργούνται, αφότου ίσχυσαν, η παράγραφος 1 του άρθρου πέμπτου του ν. 4219/2013 (ΦΕΚ Α΄ 269) και η υπ’ αριθ. ΕΠΠ/Π1/Φ1.1/οικ. 112/4.4.2014 (ΦΕΚ Β’ 904) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία το Αναβαλλόμενο Τμήμα Πάτρα – Πύργος του αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα εξαιρέθηκε από το αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης, προκειμένου να καταστεί εφικτή η υλοποίησή και ολοκλήρωσή αυτού υπό την Σύμβαση Παραχώρησης εις όφελος της ασφάλειας των χρηστών και της ανάπτυξης των περιφερειών από τις οποίες διέρχεται το εν λόγω τμήμα, σύμφωνα και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ειδικότερα, η Σύμβαση Παραχώρησης (ΣΠ) για το Έργο της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα− Κόρινθος− Πάτρα−Πύργος−Τσακώνα κυρώθηκε  με το άρθρο πρώτο του ν. 3621/2007 και τροποποιήθηκε, λόγω της τότε οικονομικής κρίσης, το 2013 με την από 29.11.2013 Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο τέταρτο του ν. 4219/2013 – «Κύρωση των Συμφωνιών Τροποποίησης των συμβάσεων παραχώρησης των μεγάλων οδικών έργων και ρύθμιση συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄269)΄.

Ο οδικός άξονας «Αυτοκινητόδρομος Πάτρα−Πύργος− Τσακώνα» χαρακτηρίζεται ως έργο υποδομής άμεσης προτεραιότητας και παρέχεται πλέον η δυνατότητα – με την υπό κρίση νομοθετική ρύθμιση – να υλοποιηθεί εντός του πλαισίου της οικείας παραχώρησης – ως ήταν και ο αρχικός σχεδιασμός του- και να υλοποιηθεί το έργο, υψίστης σημασίας για την οδική ασφάλεια. Θα κατασκευασθεί με μικτή χρηματοδότηση από το Δημόσιο  και μάλιστα με ανώτατο όριο το τίμημα που είχε επιτευχθεί μετά τις εκπτώσεις κατά τις 8 ακυρωθείσες διαγωνιστικές διαδικασίες, τον Παραχωρησιούχο με ίδια κεφαλαιακή συμμετοχή και από τραπεζικό δανεισμό.

Η ΕΝΥΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Το 2013 έγινε η τροποποίηση Συμβάσεων Παραχώρησης των 5 αυτοκινητοδρόμων, λόγω της οικονομικής κρίσης που είχε πλήξει την Ελλάδα.

Στη σύμβαση που αφορούσε στην κατασκευή του Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα  προβλέφθηκε η αφαίρεση του τμήματος Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα από την Παραχώρηση. Στη συνέχεια με Υπουργική Απόφαση δόθηκε η δυνατότητα στο Δημόσιο να δημοπρατήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω τμήματα ως Δημόσιο Έργο.

Το 2014 εκδόθηκε η σχετική Υ.Α. και το Υπουργείο Υποδομών προχώρησε στη δημοπράτηση του τμήματος Πάτρα – Πύργος ως ενιαίο έργο, διαγωνισμό που ακύρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ μόλις ήρθε στην κυβέρνηση για να το επαναδημοπρατήσει «σπάζοντας» το έργο σε 8 τμήματα.

Μετά τις συνεννοήσεις της σημερινής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με δεδομένο ότι το έργο Πάτρα – Πύργος μπαίνει στην τελική ευθεία για να ξεκινήσει πάλι στα πλαίσια της Σύμβασης Παραχώρησης, η ανωτέρω πρόβλεψη που είχε περιληφθεί στην Τροποποίηση του 2013 ανακαλείται μαζί με τη σχετική Υπουργική Απόφαση.

You may also like

Comments are closed.