ΠΑΤΡΑ - Δ. ΕΛΛΑΔΑΠΟΛΙΤΕΙΑ

Το Φυσικό Αέριο στη Βιομηχανική Πατρών – Ξεκίνησαν οι εργασίες

vipe patron 873x432 1
Από τη ΒΙΠΕ Πατρών και τον μεταλλικό σκελετό που θα αποτελέσει τη βάση για την εγκατάσταση του εξοπλισμού του σταθμού επαναεριοποίησης του LNG, έχουν ξεκινήσει αυτό το διάστημα οι εργασίες για την ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου στην Πάτρα.

Το έργο αποτελείται από δύο κρυογενικές δεξαμενές χωρητικότητας 100 m3 και 150 m3, τέσσερις ατμοσφαιρικούς επαναεριοποιητές σε λειτουργία και τέσσερις ακόμα σε αναμονή, με τον συναφή εξοπλισμό τους, προκειμένου να επιτευχθεί η αεροποίηση του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και η τροφοδοσία του τοπικού δικτύου διανομής αερίου 4 bar.

Παράλληλα, αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα και η όδευση του δικτύου μέσης τάσης, από τη ΒΙΠΕ Πατρών προς την Πάτρα. Το συγκεκριμένο έργο που έχει αναλάβει η εταιρεία ΑΒΑΞ καθυστέρησε προκειμένου να υπάρξει συγχρονισμός με άλλα έργα που εκτελούνται αυτή την περίοδο στις νότιες συνοικίες της Πάτρας, αλλά και γιατί βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης από την Αναπτυξιακή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το αναθεωρημένο σχέδιο όδευσης του δικτύου.

Το έργο της Πάτρας αφορά στην κατασκευή 120 χλμ. δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην πόλη. Μέσω του δικτύου, θα τροφοδοτηθούν, σε πρώτη φάση, τουλάχιστον 5.000 καταναλωτές από τον οικιακό, εμπορικό και βιομηχανικό τομέα. Κατασκευαστικές εργασίες θα συνεχιστούν και μετά το 2025 για να καλυφθεί η μελλοντική ζήτηση για συνδέσεις.

You may also like

Comments are closed.