ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το ξεχασμένο «Εθνικό Σχέδιο Προληπτικής Θωράκισης Κτιρίων» – Η πρόταση που «λιμνάζει» στα συρτάρια

Aivalis scaled e1633795473212
Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας έχει υποβάλει συγκεκριμένη πρόταση στις περιφερειακές αρχές της Δυτικής Ελλάδας αλλά και των Ιονίων Νήσων, για την άμεση ανάγκη διενέργειας προσεισμικού ελέγχου, κατ’ αρχάς των δημοσίων κτιρίων.

Ενώ προς την κατεύθυνση αυτή έχει δημιουργήσει -στελεχώσει-επενδύσει πάνω στη συνεχή και τακτική επιμόρφωση ενός Ειδικού Μητρώου Εθελοντών Μηχανικών για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, το οποίο είναι διαθέσιμο να αναλάβει ένα τόσο μεγάλο έργο.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, και τις τραγικές συνέπειες του πρόσφατου σεισμού στην Κρήτη, το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας και ο πρόεδρος του Βασίλης Αϊβαλής επαναφέρουν το πρωταρχικό κι επιβεβλημένο αίτημα προς την κυβέρνηση και προς πάσα κατεύθυνση (βουλευτές, φορείς κ.α.) που αφορά στην ανάγκη να θεσμοθετηθεί το «Εθνικό Σχέδιο Προληπτικής Αντισεισμικής Θωράκισης Κτιρίων».

Ο κ. Αϊβαλής χαρακτηρίζει στην «Πολιτεία» ως «αδήριτη ανάγκη» αυτή τη θεσμοθέτηση.

Με σκοπό αφ’ ενός μεν την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού προσεισμικών ελέγχων σε δημόσια αλλά και σε ιδιωτικά κτίρια, αφ’ ετέρου δε την ανάπτυξη δράσεων οικονομικής ενίσχυσης για την υλοποίηση της στατικής ενίσχυσης για τα κτίρια αυτά.

You may also like

Comments are closed.