κεντρικη
ΠΑΤΡΑ - Δ. ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Όταν ο τ. Πρόεδρος πήρε το φτυάρι στο Μουσείο Άλατος στο Μεσολόγγι

 «Χρυσή» ευκαιρία για την Δυτική Ελλάδα η ύπαρξη του Μουσείου Άλατος, μοναδικού που υπάρχει στην Ελλάδα, ίσως και στην Ευρώπη! […]