ΜΙΝΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΤΑΜΠΑΧΑΝΑ 1
ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΠΑΤΡΑ - Δ. ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Μίνι Περιμετρική – Γερά νεύρα και στα Ταμπάχανα

Έχουμε γράψει κάμποσες φορές για το πρόβλημα του συνωστισμού οχημάτων στις εισόδους – εξόδους της Μίνι Περιμετρικής οδού της Πάτρας […]